Hvordan sikrer vi os, at vi er robuste overfor ’angreb’ eller alternative fortolkninger af sandheden om os? Og hvordan bør virksomheder og organisationer agere, så de bidrager til hele samfundets robusthed?

K1 og Dansk Magisterforening inviterer 14. november til fyraftensmøde med debat om de krav nutidens medieforbrug og andres ageren stiller til kommunikatører – med perspektiver fra hovedleverandøren af officiel statistik i Danmark og visioner fra en erfaren kommunikationsrådgiver og samfundsdebattør.

Læs mere om arrangementet og tilmelding her