Dette er listen over de kandidater, som har meddelt inden fristen den 6. september, at de stiller op til bestyrelsesvalget til den stiftende generalforsamling i K1 den 21. september. Listen rummer 11 kandidater til 7-9 bestyrelsesposter + 2 suppleanter:

Amalie Søgaard

Om mig

Jeg er 27 år og nyklækket cand.comm’er fra 2017 med speciale i strategisk kommunikation og de sociale mediers fremtidige rolle i virksomhedsøjemed. Jeg har studeret et halvt år i USA og haft forskellige kommunikative jobs med fokus på PR, sociale medier og omdømmekommunikation. Derudover har jeg i dag egen kommunikations- og PR virksomhed ‘Relevant’, hvor jeg arbejder som kommunikationskonsulent.

Motivation

Jeg ønsker at engagere mig i K1 for at bidrage og være en del af den retning kommunikationsfeltet tager med særligt fokus på strategisk og digital online værdi. Derudover brænder jeg for at lære og håber at kunne suge tips og tricks til mig fra andre, der er grå i faget og har beskæftiget sig professionelt med kommunikation i årevis.

Hvad kan jeg bidrage med

Fagligt kan jeg bidrage med strategisk kommunikation, planlægning og koordinering samt sociale medier. Tilsæt det med gåpåmod, godt humør og hjemmelavet kage.

Anne Høi Tuxen

Om mig

Cand. Scient Soc. PR. Jeg har mere end 20 års erfaring hele vejen rundt om kommunikation fra større komplekse organisationer. Jeg har arbejdet med PR, Brand, digitalisering, web og intranetportaler, med en stærk rød tråd gennem intern kommunikation som understøttelse af strategier og visioner, koordinering af holdninger og budskaber. Og har arbejdet med integreret kommunikation som kernen for en entydig ekstern kommunikation med gennemslagskraft og et troværdige brand.

Motivation

Jeg er motiveret for at skabe K1 som metropol for, læring, udvikling, inspiration og eksemplificering af værdifuld kommunikation samt som et levende fællesskab med åben dialog og perspektiveringer af kommunikationens rolle i den udvikling, kommunikationsfaget undergår. Jeg har været med til oprette og være del af flere netværk, lige som jeg har et stort netværk, jeg kan sætte i spil for at facilitere og idéudvikle tiltag, der bidrager til indblik i nye tendenser, nye medier og relationer med omverdenen, der kan udfordre og perspektivere roller og relevans for kommunikationsfaget.

Hvad kan jeg bidrage med

Jeg vil gerne arbejde for at K1 bidrager til løsning af en årligt indstillet kommunikationsopgave, der som case, kan sætte fokus på nye kommunikationsløsninger og god practice for faget.

Eva Kistrup

Om mig

Uddannet Mag.Art i Litteraturvidenskab. Direkte ind i PR-Branchen. Leder efter kun 3 måneder. + 25 års erfaring i branchen, heraf 12 år som medejer/leder af mellemstort PR & Marketingbureau (Discus Communications). Efter virksomhedssalg blev jeg selvstændig rådgiver. Nu i gang med opstart af Cover Power, formidling af vikarer til kommunikation, marketing og digitale medier. Tidligere aktiv i DKF med bl.a. videreuddannelse, markedsføring og ComCaseCompetition

Motivation

Fordi vi har brug for et fagligt fællesskab og fordi de nye kommunikatører får brug for mentorer, hjælp til jobsøgning og opkvalificering. Og så elsker jeg at gøre en forskel

Hvad kan jeg bidrage med

Erfaring, kontakter, en god pen, ideer og så er jeg vant til arrangere møder og konferencer. Jeg er en igangsætter, der er god til at sætte skub i ting

Katrine Ninn-Grønne

Om mig

Jeg er uddannet fra RUC i Kommunikation og Kultur- og sprogmødestudier og har siden 2010 arbejdet i bygge- og boligadministrationen Domea og kommunikationsbureaet RelationsPeople. Mine favoritdiscipliner tæller intern, forandrings- og netværkskommunikation.

Motivation

Jeg har været med i K1 siden opstarten i efteråret 2016, og nu kan jeg bare ikke lade være. K1 er blevet mit hjertebarn, og jeg bliver begejstret, når jeg tænker på det potentiale for samarbejde, kommunikationsdyrkning og talentudvikling, der er i vores netværk. Også selvom det kræver, at jeg slider mig op med frivilligt arbejde.

Hvad kan jeg bidrage med

Jeg kan først og fremmest bidrage med en stor begejstring for K1. Jeg har det seneste år især haft en koordinerende rolle, og jeg vil gerne arbejde videre med at sætte de rigtige mennesker sammen omkring nogle gode indsatser og arrangementer.

Loa Roeder Larsen

Om mig

Jeg arbejder som digital kommunikationsmedarbejder i miljø- og teknologivirksomheden Krüger, der beskæftiger sig med bæredygtige løsninger til behandling af vand. Jeg er uddannet i kommunikation og formidling, hvor jeg har specialiseret mig i kommunikation i den digitale verden. Jeg er aller stærkest til intern kommunikation, personlig kommunikation, kommunikation i projektforløb og employer branding på både online og offline kanaler.

Motivation

Jeg tror på, at god kommunikation er en af de vigtigste nerver i enhver organisation – både internt og eksternt. Jeg ønsker at stille op til bestyrelse, fordi jeg finder det enormt motiverende og givende at være en del af en gruppe der har et fælles mål og et fælles interessefelt. Ved at være i K1 bestyrelsen, kan jeg udvikle mig fagligt og personligt, og være med til at skabe rammerne for at andre kommunikatører kan mødes, dele viden og udvikle sig.

Hvad kan jeg bidrage med

Jeg er en person med can-do attitude der motiveres af at få ting til at ske. Jeg er praktisk anlagt, proaktiv og er skrap til at optimere arbejdsgange og processer ift de administrative opgaver, vi har i bestyrelsen.

Rikke Houkjær

Om mig

Cand. mag. i historie og medievidenskab fra KU, 1998. Speciale i politisk kommunikation, kollektiv identitet og nationbranding. Arbejder som chefrådgiver i Danske Regioner med kampagner på tværs af regionerne.
Jeg har mange års erfaring med kommunikation og interessevaretagelse i politiske organisationer, samt med organisation i partnerskab mellem organisationer.

Motivation

Jeg vil gerne bidrage til at kommunikationsfaget i Danmark løfter sig og for alvor forløser sit potentiale til at skabe et mere robust samfund. Etableringen af stærke netværk og muligheden for at præge organisationen fra start tænder mig.

Hvad kan jeg bidrage med

Jeg vil bidrage med evnen til at engagere og motivere andre, med organisatorisk tæft og vilje til fremdrift – og med en intention om at det først og fremmest skal være sjovt at arbejde frivilligt. Det er min vision at skabe et stærkt K1, hvor mange har mulighed og lyst til at præge og bidrage.

Anders Monrad Rendtorff

Om mig

Uddannet cand.scient.soc. fra RUC og senere Executive MBA fra CBS. Jeg har arbejdet i kommunikationsbranchen i hele mit arbejdsliv, primært som kommunikationsansvarlig i større internationale virksomheder. Altid meget aktiv i miljøet som underviser/censor, aktiv i DKF, meget aktiv i ComCaseCompetition. Og er ret aktiv som den danske ansvarlige for EACD. Arbejder aktuelt som associeret i RelationsPeople, netværksdirektør i EGN/Netværk Danmark og ekstern lektor på CBS. Derudover bestyrelsesformand i GAME, en top200 NGO.

Motivation

Jeg har en stor passion for kommunikationsfaget og vil elske at opleve et endnu stærkere community, der fokuserer på kvalitet og ambition på fagets vegne, At være med til at bygge bro mellem unge og ældre, private og offentlige, og praktikere og undervisnings-sektoren. Og endelig mellem Danmark og det internationale.

Hvad kan jeg bidrage med

Erfaring, netværk, og en vis evne til både at få ting til at ske – og få det forankret, så det bliver ved med at ske..

Anders Schroll

Om mig

Jeg er uddannet i public relations fra RUC i 1999 og har gennem de sidste 18 år haft forskellige kommunikationsroller i Lundbeck – de sidste 10 år som chef for kommunikationsområdet, der i dag dækker over koncernkommunikation, corporate branding, advocacy og government affairs.

Min motivation

Jeg vil gerne medvirke til at professionalisere kommunikationsfaget, give faget en meningsfuld stemme og sikre værdi for professionelle kommunikation, organisationer og samfundet. K1 har vist at have formatet til at være stedet, så jeg bidrager gerne i de første meget vigtige år af K1s etablering.

Hvad kan jeg bidrage med

Fingeren på pulsen i international kommunikation, hvor jeg gennem mit job bliver inspireret dagligt, men også som Arthur Page Societys danske country lead, hvor jeg får mulighed for at mødes med kommunikationsdirektører fra Fortune 100 selskaber.

Karl-Heinz Pogner

Om Mig

Jeg er Uddannelses-Entrepreneur og forsker i ORGKOM. Jeg er forsker, underviser, vejleder m.m i organisationskommunikation, sammenskabelse, forandring og stabilitet, tekstproduktion og social interaktion, IKT og netværker af analoge og digitale, sociale, mobile medier. Jeg er fascineret af samspil mellem kommunikation og medier på individ-, organisations- og samfundsniveau. Som strategiudvikler, (pædagogisk) entreprenør, forandringsagent og forandringsleder har jeg formået at etablere kommunikation i bred forstand som anerkendt fag på et Business University (CBS) både inden for forskning og undervisning. Jeg er en af founding parents af HA (kom.) og Cand. merc. (kom.) og ComCaseCompetion. Som forsker lægger jeg vægt på det såkaldte engaged scholarship samt på tæt samarbejde med kommunikationsbranchen. Og mest vigtigt: ansvarlighed i vores akademiske og professionelle virke ligger mig meget på hjertet #ResponsibleWriting.

Hvorfor frivilligt fagligt arbejde i K1s bestyrelse?

Jeg har været engageret i K1 fra starten og vil gerne fortsætte med det i denne ikke-men alligevel-forenings netværksarbejde. Og jeg har en drøm: Jeg håber, at K1 kan blive et sted, hvor folk gør flere og andre ting end de plejer. Jeg kan godt lide vittigheden med en fremmed, der går ind i en bar, hvor ingen kender ham. Og når spurgt om hvad han vil drikke, svarer han: “The usual!” Alt for ofte gør kommunikatører bare “the usual” uden tanke for etik eller ansvar. Så bliver vi bare del af den propaganda-maskine, der stjæler begreber og tømmer dem for værdi. K1 skal være med til at sætte gang i refleksionerne, så vi gør mere end det sædvanlige. På den måde kan vi være med til at løse reale udfordringer og problemer – og ikke kun de selvopfundne af slagsen.

Hvad vil jeg bidrage med og til?

Jeg vil især bruge mine netværk og mine kontakter til at befordre K1s internationale orientering og især støtte koblingen af forskellige praksisfællesskaber. Forskningen og kommunikationspraksissen står ikke i modsætning til hinanden – de er blot forskellige praksisser. Vi arbejder alle med kommunikation, og jeg udfører den akademiske praksis, men det er blot en anden praksis end den man gør i branchen. Og desværre betyder denne opdeling, at vi alt for ofte fokuserer på det, der adskiller praksisserne i stedet for at se, hvordan de kan berige hinanden. Hvis bare vi tillader samarbejdet. Det er derfor jeg er så tændt på K1, for hvis vi rent faktisk kan skabe et sted og spændende ukonventionelle arrangementer, hvor dette er muligt – så er vi enormt langt og kan skabe utrolig meget værdi.

Kristian Westfall

Om mig

Digital redaktør i Fængselsforbundet, der fængselsbetjentenes faglige organisation. Er Cand.soc. fra CBS i Politisk Kommunikation og Ledelse. Har tidligere arbejdet med kommunikation for blandt andre Rockwool Fondens Forskningsenhed, Beskæftigelsesministeriet og Nationalbanken igennem konsulentfirmaet Slotsholm. Desuden har jeg afholdt kommunikationskurser i centraladministrationen samt det private erhvervsliv. Pro bono har jeg lavet kommunikation for Tænketanken Faktisk og IT-startup MediComb. Har desuden været politisk aktiv i en årrække.

Motivation:

Kommunikation er essensen af alt, hvad vi foretager os i den moderne verden, og den professionelle og faglige overbygning på faget, vil jeg gerne bidrage til at gøre tydeligere igennem bestyrelsesarbejdet i K1. Desuden oplever jeg ofte, at kvalificeret faglig sparring er den bedste måde at blotlægge og udvikle egne evner inden for faget.

Hvad kan jeg bidrage med

Som BA i filosofi og kandidat i sociolog bilder jeg mig ind, at have et andet blik på spændingsfelterne som kommunikation (også) bevæger sig i. Desuden har jeg et bredt politisk netværk, og er vant til at arrangere workshops og facilitere debatter.

Pelle Nilsson

Om mig

Cand. comm.fra Roskilde Universitet, 1996. Stifter og direktør hos Resonans Kommunikation. Mangeårig kommunikationsrådgiver i krydsfeltet mellem ledelse, forretningsudvikling og forandringer. Censor på Roskilde Universitet. Tidligere adm. direktør, kommunikationschef, redaktør, ekstern lektor, kommunikationsmedarbejder samt forskningsmedarbejder. Medejer af Working Virtual og Optimum og bestyrelsesformand i GreenAbout Move og GreenAbout NEW.

Motivation

Kommunikationsfaget er et fag under pres, så vi har brug for et fællesskab af professionelle, der kan opstille faglige og etiske standarder for kommunikation, som kan være fagets talerør i offentligheden og som kan samle kommunikatører omkring videndeling, kompetenceudvikling, karriereudvikling, netværk og sjov og ballade.

Hvad kan jeg bidrage med

Jeg får ting, til at ske og holde høj standard. Har mange års erfaring som iværksætter, med ledelse og fra frivillige organisationer. Er stærkt optaget af kommunikationsfaglige og –etiske spørgsmål.