Invitation til K1’s Stiftende Generalforsamling

Kære kommunikatør, medlem og ven af K1

Gennem det seneste år har vi arbejdet ihærdigt på at etablere K1 som det førende kommunikations-community i Danmark. Vi er nu nået til det stadie, hvor vi er nødt til at formalisere vor organisation.

Du inviteres derfor til stiftende generalforsamling for K1 torsdag d 21.september 2017 kl. 16.30. Mødet afholdes på Københavns Universitet som en del af det store K1 Summit 2017.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Vedtægter & Opstilling til bestyrelsesvalg

Her på K1’s hjemmeside kan du læse det forslag til vedtægter, som Den Koordinerende Arbejdsgruppe har udarbejdet.

Heraf fremgår det, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kommet frem til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidater, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal ligeledes annoncere sit kandidatur 14 dage før generalforsamlingen.

Bemærk, at Den Koordinerende Arbejdsgruppe nedlægges ved valg af bestyrelse.

Idet der er tale om en stiftende generalforsamling, har K1 ikke en formand. Ligeledes kan K1 ikke aflægge regnskab. Evt. forslag og kandidatur til den kommende bestyrelse skal derfor stiles til Anders Rendtorff, andersrendtorff@gmail.com, snarest. Spørgsmål vedrørende et eventuelt kandidatur kan ligeledes rettes til Anders.

På den Koordinerende Arbejdsgruppes vegne

Venlig hilsen

Anders Rendtorff