Kommunikation skal skabe reel værdi

K1 sætter på årets Summit spot på værdifuld kommunikation. På den kommunikation, der skaber stærke fællesskaber, på den kommunikation, der skaber værdi for den enkelte, for forretningen og for samfundet. Deltagerne i K1 Summit 2017 får i løbet af eftermiddagen både kloge ord og reelle udfordringer, der skal løses. Derfor er der en åben invitation til at bidrage med gode udfordringer til dine fagfæller.

Når vi sætter fokus på værdifuld kommunikation, er det ud fra en dyb overbevisning om fagets store – og til dels uforløste – potentiale. I mange år har kommunikationsprofessionelle pebet lidt i krogene over ikke at blive inddraget i beslutningerne tidligt nok eller ikke at blive anderkendt. Mange steder sidder kommunikationschefen nu med ved direktionsbordet, og vi har understøttet vores virke med øget fokus på måling af indsatsen og et mere strategisk fokus.

Nu skal vi ikke længere pibe. Nu skal vi udforske og demonstrere, hvordan vi kan skabe endnu mere værdi. Debatten er allerede tyvstartet på Facebook, og 21. september går snakken live på K1 Summit 2017.

Først stifter vi formelt K1 som forening. Derefter vil rektor på Samtidens Akademi Nadja Pass udfordre os til at skabe fællesskaber og sammenhængskraft.

K1-medstifter Anders Schroll vil give os perspektiver omkring værdifuld kommunikation og en udfordring til at træde i karakter som hovedpersoner. Der vil være mingling og festlig stemning. Og midt i programmet på Summit arbejder vi med at skabe reel værdi for hinanden med levende værksteder, hvor vi sammen løser reelle udfordringer.

Så hermed en opfordring til alle kommunikatører: Kom med. Skab værdi. Og giv os din udfordring!

Få sparring til din kommunikationsudfordring

Har din arbejdsplads en udfordring, som du gerne vil have hjælp til? Er du optaget af en samfundsudfordring, hvor kommunikation kan skabe værdi? Ser du en faglig udfordring for kommunikationsfaget?
Hvad er mere oplagt, end at arbejde med reelle kommunikationsudfordringer? K1 efterlyser 10-12 gode udfordringer fra virkelighedens verden til det arbejdende værksted på summit 21. september.

Din udfordring?

På K1 Summit får du mulighed for at præsentere din udfordring for en gruppe kommunikatører. Sammen finder I nye vinkler og perspektiver. Måske kommer du hjem med grundstenene til et nyt koncept eller har knækket den afgørende nød – måske har du fået nye vinkler på noget, du allerede var i gang med. Du er helt sikkert blevet klogere!

Og du har udfordret de andre summit-deltagere, som får mulighed for i fællesskab at skabe værdi for hinanden, for at blive inspireret af andre professionelle og sætte deres kommunikationsfaglighed på spil i mindre grupper. Den perfekte måde at netværke på.

Vi efterlyser udfordringer, der…
– kan løses med kommunikation.
– har betydning for mange mennesker.
– er noget, vi kan forstå uden at være langt inde i din virksomheds eller organisations detaljer eller kultur.

Hvad kan en udfordring fx være?

En udfordring kan være på samfundsniveau, fx at mange unge i 20’erne ikke stemmer, når der er valg i Danmark, at et stigende antal danskere ikke lader deres børn vaccinere, at vi bliver mere og mere usunde i vores livsstil, eller at vi ikke forholder os til vores pension i tide.

Det kan også være en kommunikationsmæssig udfordring, for eksempel hvad en kommunikationsuddannelse bør indeholde, hvordan vi som fag bliver bedre til at måle på vores værdi, eller hvilken rolle vi som kommunikationsprofessionelle kan spille i et postfaktuelt samfund. Eller den kan handle om, hvordan din virksomheds eller organisations kommunikation i højere grad bidrager til bundlinjen.

Hvad skal du gøre?

– Formuler din udfordring og tilmeld dig K1 Summit
– Kontakt K1 på hello@k-1.dk og fortæl om din udfordring
– Vær klar til at præsentere din udfordring for en arbejdsgruppe på 6-8 personer i det arbejdende værksted under Summit.
– Hold øjne og ører åbne, mens dit værksted arbejder.

K1 hjælper med at fintune din udfordring og at sætte rammen for det arbejdende værksted.

K1 vil gerne takke vores vigtige samarbejdspartnere, Københavns Universitet, Axion og Danske Regioner for deres store hjælp ved K1 Summit 2017.

Tekst af: Amalie Søgaard, Eva Vestrheim, Anne Høi Tuxen, Gro Ammendrup Ladiges, Pelle Nilsson, Anders Rendtorff, Katrine Ninn-Grønne og Rikke Houkjær, K1.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *